2013 Pinatas


Pinata Xephyr Pinata 2013 | Pinata Zabeu Pinata 2013 | Plushie Trido Pinata 2013

 

Opening either of these pinatas will award you one random prize, from the following list:
Note: The Pinata Snow Jar is exclusive to the Pinata Zabeu Pinata 2013 and Pinata Xephyr Pinata 2013; the Plushie Snow Jar is exclusive to the Plushie Trido Pinata 2013.