2011 Pinatas


Circle Pinata | Square Pinata | Star Pinata | Triangle Pinata | Triangle Pinata 2

 

Opening either of these pinatas will award you two random prizes, from the following list: